پند نامه سال 95

نیکی به مؤمنان و اقسام آن

حمایت معنوی

حمایت عاطفی

تعامل با فاسقان

مستضعفان

مهاجمان و دشمنان

اقسام دشمن 1

اقسام دشمن 2

محبت به فقیران

آثار بی توجهی به فقیر

مدد جویان-قرض دادن

مدد جویان-سائلان

مدد جویان-در راه ماندگان

اسیران

بیماران

پاداش عیادت از بیمار

مهمانان

مهمانان-ادب مهمان نوازی

مهمانان-کیفر رد مهمان

کودکان

جوانان 1

جوانان 2

سالمندان

یتیمان

یتیمان-حفظ مال یتیم و چگونگی آن

معلولان جسمی و ذهنی

اهمیت کار و تلاش

کار و تلاش-پرهیز از تنبلی و کم همتی

حفظ تن وحرمت اضرار به نفس

حفظ تن وحرمت اضرار به تن-عوامل سلامت

نظام اجتماعی

نظام اجتماعی-آثار وحدت و محبت

نظام اجتماعی-خطر تفرقه افکنی و جدایی از اجتماع

نظام اجتماعی-آثار تفرقه و دشمنی

نظام اجتماعی-اتحاد و همبستگی

نظام اجتماعی-امنیت عمومی و دوری از هرج ومرج

نظام اجتماعی-استقلال و نفی ذلت پذیری

نظام اجتماعی-قیام در برابر ظلم

نظام اجتماعی -مرزداری اهمیت دارد

نظام اجتماعی -قانونگرایی

نظام اجتماعی -حق الناس

نظام اجتماعی -ضرورت عدالت

نظام اجتماعی - دعوت به خیر ونیکی

نظام اجتماعی - مشورت و شورا

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.