روند برگزاری دفاع از پرویوزال ، ثبت پرویوزال ،پیش دفاع و دفاع دانشجویان دکتری

روند دوره پژوهشی از ثبت پروپوزال دانشجويان تا برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه


1- ثبت پروپوزال:

· انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو و انتخاب موضوع پايان نامه تحت نظارت استاد راهنما
· تكميل فرم پروپوزال و دريافت امضاء اساتيد راهنما و مشاور
· تحویل پروپوزال تكميل شده به مدير یا معاون آموزشی گروه
· تعیین اساتید داور توسط گروه آموزشی*
· ارسال نامه برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال توسط مدیر گروه برای معاون آموزشی دانشکده حداقل 10 روز قبل از برگزاری جلسه دفاع پروپوزال*
· مراجعه دانشجو به اساتید راهنما، مشاور و داور جهت ارائه متن كامل پروپوزال پرینت شده حداقل ده روز قبل از دفاع و امضای فرم مربوطه *
· صدور دعوتنامه از طرف معاون آموزشی دانشکده براي اساتيد راهنما، مشاور و داوران براي شركت در جلسه دفاع از پروپوزال پس از تحویل فرم امضا اساتید *
· برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال (و در صورت لزوم انجام اصلاحات خواسته شده از طرف اساتید)*
· ارائه نامه مدیر گروه برای معاون آموزشی دانشکده به انضمام يك نسخه پروپوزال مصوب (همراه با برگه گزارش جلسه دفاع از پروپوزال*) جهت طرح در شورای آموزشی دانشکده
· طرح و بررسي پروپوزال در جلسه آموزشي دانشكده و در صورت تصويب، ثبت آن در دفتر پايان نامه ها
· مكاتبه آموزش با اساتيد راهنما و مشاور جهت اطلاع آنان از ثبت پروپوزال
· عقد قرارداد مالي بين استاد راهنماي اول دانشجو و معاون مالي اداري دانشكده
 
. ثبت پروپوزال توسط دانشجو در سیستم پزوهشیار
تذکر 1: برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال برای پایان نامه های PhD الزامی و برای کارشناسی ارشد بسته به نظر گروه است. لذا موارد علامت گذاری شده با * مخصوص پایان نامه های PhD است.

تذکر 2: حداکثر تعداد اساتید راهنما و مشاور برای پایان نامه های دکترا 2 و 3 و برای کارشناسی ارشد 2 و 2 است.

تذکر 3: اعضای ضروری حاضر در جلسه دفاع از پروپوزال PhD عبارتند از: استاد راهنمای اول، حداقل یک نفر از سایر اساتید راهنما و مشاور، استاد ناظر آموزش و حداقل 3 نفر از داوران برای پایان نامه مقطع PhD (شامل حداقل یک نفر از اساتید خارج از دانشگاه با مرتبه علمی دانشیار یا استاد).

 

2- گزارش پیشرفت (مخصوص پایان نامه های PhD)

· دانشجویان PhD که پروپوزال آنها تصویب شده است (صرفنظر از آنکه در آزمون جامع شرکت کرده باشند یا خیر) موظفند پیش از پایان هر نیمسال تحصیلی، نسبت به برگزاری جلسات پیشرفت کار و ارائه فرم گزارش پیشرفت به همراه اصل گزارش به آموزش اقدام نمایند.3- جلسه پیش دفاع از پایان نامه

  • تعیین اساتید داور توسط گروه آموزشی*
  • ارسال نامه برگزاری جلسه پیش دفاع توسط مدیر گروه برای معاون آموزشی دانشکده حداقل 10 روز قبل از برگزاری جلسه پیش دفاع *
  •  مراجعه دانشجو به اساتید راهنما، مشاور و داور جهت ارائه متن كامل پایان نامه پرینت شده حداقل ده روز قبل از دفاع و امضای فرم مربوطه
  • صدور دعوتنامه از طرف معاون آموزشی دانشکده براي اساتيد راهنما، مشاور و داوران داخل دانشکده براي شركت در جلسه پیش دفاع  پس از تحویل فرم امضا اساتید  و همچنین دریافت دعوت نامه توسط دانشجو جهت ارائه به اساتید خارج از دانشکده
  • دریافت فرم صورت جلسه پیش دفاع از کارشناس معاونت آموزشی
  • برگزاري جلسه پیش دفاع (و در صورت لزوم انجام اصلاحات خواسته شده از طرف اساتید)*

تذکر 1: انجام جلسه پيش دفاع براي مقطع PhD الزامي و براي كارشناسي ارشد بسته به نظر گروه مربوط است.

 

4- جلسه دفاع از پایان نامه


· ارائه یک نسخه از پايان نامه مورد تائيد اساتيد راهنما و مشاور بهمراه فرم آمادگي دفاع توسط استاد راهنماي اول به مدير گروه
· اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه و اعلام اسامی داوران توسط مدير گروه به معاون آموزشي دانشكده
· مراجعه دانشجو به آموزش جهت ارائه یک نسخه از پایان نامه پرینت شده و انطباق آن با فرمت مصوب پایان نامه ها (PhD)، همچنین ارائه گواهی (acceptance) مقالات مربوطه به همراه اصل مقالات (برای مقطع PhD دو مقاله ISI یا Pubmed که حداقل یکی از آنها از پایان نامه باشد و برای کارشناسی ارشد حداقل submission یک مقاله (داخلی/خارجی) الزامی است). برای مقطع دکتری ارائه صورتجلسه پیش دفاع نیز ضروری است.
· مراجعه دانشجو به اساتید راهنما، مشاور و داور جهت ارائه متن كامل پایان نامه پرینت شده برای کارشناسی ارشد حداقل ده روز و برای PhD حداقل یک ماه قبل از دفاع و امضای فرم مربوطه

· صدور دعوتنامه از طرف معاون آموزشی دانشکده براي اساتيد راهنما، مشاور و داوران داخل دانشکده براي شركت در جلسه دفاع  پس از تحویل فرم امضا اساتید  و همچنین دریافت دعوت نامه توسط دانشجو جهت ارائه به اساتید خارج از دانشکده
· برگزاري جلسه دفاع (و در صورت لزوم انجام اصلاحات خواسته شده از طرف اساتید)

تذکر 1: سقف نمره پايان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد با پذیرش (cceptance a) مقاله در مجلات معتبر انگلیسی (و در رابطه با پايان نامه) 20  و در صورت ارائه در مجلات معتبر فارسی 19 و در غير اين دو صورت 18 ميباشد . در هر حال ارائه گواهی submission برای صدور اجازه دفاع ضروری است.(چنانچه دانشجویی در سر جلسه دفاع  علاوه بر مقاله مرتبط با موضوع پایان نامه ،مقاله ای غیر از پایان نامه خود ارائه نماید یک نمره به نمره پایان نامه نامبرده اضافه می گردد)

تذکر 2: از دو مقاله ضروری برای مقطع دکترای تخصصی، حداقل یکی لازم است در مجلات خارجی منتشر شده باشد. ضمنا این دو مقاله لازم است در ISI یا Medline ایندکس شده باشند.

تذکر 3: در همه مقالات (اعم از کارشناسی ارشد و دکتری)، آدرس دانشجو دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (School of Advanced Technologies in Medicine, Tehran University of Medical Sciences)  و ذکر نام استاد راهنما اول الزامی می باشد.

تذکر 4: با توجه به اهمیت و ضرورت مقابله با موارد احتمالی فریب کاري در انتشارات و سرقت ادبی (Fraud and Plagiarism) در هر زمان که مشخص شود مقاله یا پایان نامه تهیه شده یا منتشر شده توسط دانشجو داراي فریب کاري درانتشار و سرقت ادبی است، اجازه دفاع از دانشجو سلب شده و براي برخورد قانونی به مراجع مربوط در دانشگاه معرفی میشود.

تذکر 5: داوران جلسه دفاع پایان نامه PhD الزاما باید همان داوران جلسه دفاع از پروپوزال باشند. در موارد خاص (از قبیل مرخصی یا ماموریت طولانی مدت و موارد مشابه) و با درخواست مدیر گروه مربوطه، تغییر داوران باید به تصویب شورای آموزشی دانشکده برسد.

تذکر 6: اعضای ضروری حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه PhD عبارتند از: استاد راهنمای اول، حداقل یک نفر از سایر اساتید راهنما و مشاور، استاد ناظر آموزش و حداقل 3 نفر از داوران برای پایان نامه مقطع PhD (شامل حداقل یک نفر از اساتید خارج از دانشگاه). اعضای ضروری حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عبارتند از: استاد راهنمای اول، حداقل یک نفر از سایر اساتید راهنما و مشاور، استاد ناظر آموزش و حداقل 1 نفر از داوران.

تذکر 7: حداقل تعداد داوران پیشنهادی توسط گروههای آموزشی برای جلسه دفاع از پروپوزال یا پایان نامه PhD عبارتند از یک نفر داور داخل گروه، یک نفر داور خارج از گروه (داخل دانشگاه) و دو نفر داور خارج از دانشگاه. حداقل تعداد داوران پیشنهادی برای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد عبارتند از یک نفر داور داخل گروه و یک نفر داور خارج از گروه.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.