فرم های آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد

روند دوره پژوهشی از ثبت پروپوزال دانشجويان تا برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه


1- ثبت پروپوزال:

· انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو و انتخاب موضوع پايان نامه تحت نظارت استاد راهنما
· تكميل فرم پروپوزال و دريافت امضاء اساتيد راهنما و مشاور
· تحویل پروپوزال تكميل شده به مدير یا معاون آموزشی گروه
· ارائه نامه مدیر گروه برای معاون آموزشی دانشکده به انضمام يك نسخه پروپوزال مصوب جهت طرح در شورای آموزشی دانشکده
· طرح و بررسي پروپوزال در جلسه آموزشي دانشكده و در صورت تصويب، ثبت آن در دفتر پايان نامه ها

· مكاتبه آموزش با اساتيد راهنما و مشاور جهت اطلاع آنان از ثبت پروپوزال
· عقد قرارداد مالي بين استاد راهنماي اول دانشجو و معاون مالي اداري دانشكده

. ثبت پروپوزال توسط دانشجو در سیستم پزوهشیار

تذکر 1: حداکثر تعداد اساتید راهنما و مشاور برای کارشناسی ارشد 2 و 2 است.

 

2- جلسه دفاع از پایان نامه

 


· ارائه یک نسخه از پايان نامه مورد تائيد اساتيد راهنما و مشاور به همراه فرم آمادگي دفاع توسط استاد راهنماي اول به مدير گروه
· اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه و اعلام اسامی داوران توسط مدير گروه به معاون آموزشي دانشكده
· مراجعه دانشجو به آموزش جهت ارائه یک نسخه از پایان نامه پرینت شده و انطباق آن با فرمت مصوب پایان نامه ها (کارشناسی ارشد)، همچنین ارائه گواهی حداقل submission یک مقاله (داخلی/خارجی) الزامی است).
· مراجعه دانشجو به اساتید راهنما، مشاور و داور جهت ارائه متن كامل پایان نامه پرینت شده برای کارشناسی ارشد حداقل ده روز  و امضای فرم مربوطه

تذکر 1: سقف نمره پايان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد با پذیرش (acceptance ) مقاله در مجلات معتبر انگلیسی (و در رابطه با پايان نامه) 20  و در صورت ارائه در مجلات معتبر فارسی 19 و در غير اين دو صورت 18 ميباشد . در هر حال ارائه گواهی submission برای صدور اجازه دفاع ضروری است.(چنانچه دانشجویی در سر جلسه دفاع  علاوه بر مقاله مرتبط با موضوع پایان نامه ،مقاله ای غیر از پایان نامه خود ارائه نماید یک نمره به نمره پایان نامه نامبرده اضافه می گردد)

تذکر 2: در همه مقالات (اعم از کارشناسی ارشد و دکتری)، آدرس دانشجو دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (School of Advanced Technologies in Medicine, Tehran University of Medical Sciences)  و ذکر نام استاد راهنما اول الزامی می باشد.

تذکر 3: با توجه به اهمیت و ضرورت مقابله با موارد احتمالی فریب کاري در انتشارات و سرقت ادبی (Fraud and Plagiarism) در هر زمان که مشخص شود مقاله یا پایان نامه تهیه شده یا منتشر شده توسط دانشجو داراي فریب کاري درانتشار و سرقت ادبی است، اجازه دفاع از دانشجو سلب شده و براي برخورد قانونی به مراجع مربوط در دانشگاه معرفی میشود.
· صدور دعوتنامه برگزاري جلسه دفاع براي اساتيد توسط معاون آموزشی دانشکده پس از تحویل فرم امضا
· برگزاري جلسه دفاع (و در صورت لزوم انجام اصلاحات خواسته شده از طرف اساتید)

تذکر 4:  اعضای ضروری حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عبارتند از: استاد راهنمای اول، حداقل یک نفر از سایر اساتید راهنما و مشاور، استاد ناظر آموزش و حداقل 1 نفر از داوران.

تذکر 5: حداقل تعداد داوران پیشنهادی برای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد عبارتند از یک نفر داور داخل گروه و یک نفر داور خارج از گروه.

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.