گروه علوم اعصاب ، مطالعات اعتیاد و تصویربرداری عصبی

برنامه امتحانات

 بسمه تعالی

 

برنامه امتحانات نیمسال اول 1402-1401

گروه علوم اعصاب، مطالعات اعتیاد و علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی

روز

تاریخ  

عنوان درس

مسئول درس

ساعت/مکان امتحان

شنبه

1401/10/17

بیولوژی سلولی مولکولی

دکتر ترکمان

ساعت 11- دفتر گروه

سه شنبه

1401/10/20

نوروآناتومی و رشد سیستم عصبی

رشد و تکامل دستگاه عصبی

دکتر حسن زاده

ساعت 9- دفتر گروه

نوروآناتومی  و نوروفیزیولوژی

دکتر حسن زاده

ساعت 10- دفتر گروه

شنبه

1401/10/24

روش تحقیق و نگارش مقاله

دکتر بتولی

ساعت 9- دفتر گروه

آمار و روش تحقیق در علوم رفتاری، نوروساینس و علوم اجتماعی

دکتر حسین زاده

ساعت 10- آزمایشگاه مغز، شناخت و رفتار

مباحث ویژه در تصویربرداری عصبی دکتر بتولی ساعت 11-دفتر گروه

نوروفیزیولوژی

دکتر زحمتکش

ساعت 10

یکشنبه

1401/10/25

روش تحقیق و آمار پیشرفته

دکتر ترکمان

ساعت 10- دفتر گروه

دوشنبه

1401/10/26

پژوهش در علوم کاربردی اعتیاد-نظری

دکتر ترکمان

ساعت 10- دفتر گروه

سه شنبه

1401/10/27

اصول نوروبیولوژی و نوروسایکوفارماکولوژی

دکتر ترکمان

ساعت 9- دفتر گروه

MRI مباحث پیشرفته در تصویربرداری

دکتر بتولی

ساعت 11- دفتر گروه

چهارشنبه

1401/10/28

اصول علوم اعصاب (سیستم حسی)

دکتر فرهمندفر

ساعت 10- دفتر گروه

بیوسنسورهای عصبی

دکتر حسین زاده

ساعت 10-آزمایشگاه مغز، شناخت و رفتار

شنبه

1401/11/01

اصول علوم اعصاب (سیستم حرکتی)

دکتر زحمتکش

ساعت10-دفتر گروه

پژوهش در علوم کاربردی اعتیاد-عملی

دکتر حسین زاده

ساعت 10-آزمایشگاه مغز، شناخت و رفتار

فیزیولوژی و آناتومی دکتر فرهمندفر ساعت 12- دفتر گروه

مبانی سلامت روان، اختلالات روانپزشکی و مصرف مواد

دکتر شادلو

بیمارستان روزبه

 

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.