درباره معاونت

 

 

 

 

 

 اطلاعات تماس

Email:mfarahmandfar@sina.tums.ac.ir

Tel: +98-21-43052156

Tel: +98-21-88991113
Fax: : +98-21-88991117

 

معاونت فرهنگی دانشجویی

دکتر  مریم فرهمندفر

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.