گروه پزشکی مولکولی

اعضا انجمن

اسامی دانشجویان عضو هسته مرکزی انجمن پزشکی مولکولی

نام

سمت

تصویر

رکسانا صاحب نسق

دبیر انجمن

مسئول کمیته روابط بین الملل

 

هدی دلی

مسئول کمیته مالی و بازاریابی

قاطمه محمودیان

مسئول کمیته روابط عمومی و فرهنگی

اعظم محمودی

مسئول کمیته علمی-آموزشی-پژوهشی

فهیمه ثلاسرمقدم

مسئول کمیته تهیه و تدوین مستندات

منصوره عبدالحسینی

مسئول کمیته تحقیقات

فرشید زندسلیمی

مسئول کمیته خلاقیت و نوآوری

 
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.