گروه علوم سلولی کاربردی

درباره گروه:

گروه  علوم سلولی کاربردی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1391شروع به کار کرده است. پذیرش دانشجو توسط این گروه اولین بار در سال 1391 پذیرش دانشجو در مقطع دکترا صورت گرفته است.

علوم سلولی کاربردی، شاخه ای از علوم می باشد که در تهیه، تولید و تکثیر سلولها، تمایز و فرآوری آنها جهت استفاده در درمان بیماری ها فعالیت دارند و دوره دکتری تخصصی رشته علوم سلولی کاربردی از دوره های بین رشته ای است که دانش آموختگان آن قادر به انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی بوده و در قلمرو درمان بیماریهای مختلف، با استفاده از سلول ها و فرآورده های سلولی با کادر درمانی همکاری خواهند کرد. این رشته در برگیرنده روشهای مختلف کار با سلولها از قبیل جداسازی، کشت و تمایز دهی سلولی و استفاده از روشهای مهندسی ژنتیک جهت تغییرات ژنتیکی در آنها و یا شناسایی مارکرهای سلولی در سطح سلولهای زنده و روشهای پروتئومیکس در شناسایی عناصر پروتئینی جهت استفاده در تحقیقات سلولی و سلول درمانی می باشد.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.