معاونت آموزشی

 

 دانشکده فناوری های نوین پزشکی در بعد علمي و آموزشي وارد عصري جديد، مهيج، و همراه با چالش‌هاي گوناگون براي توسعه و ارائه خدمات آموزشي برتر در رده‌هاي ملي و بين‌المللي شده است.

 

یکی از اولویت های اصلی حوزه آموزش دانشکده فناوری های نوین پزشکی ،ارتقا کیفیت آموزش وایجاد تحول در سیستم آموزشی است تا با توجه به رسالت دانشکده بتواند الگوی آموزشی دانشگاه های نسل سوم را در دانشکده پیاده کند.بدین منظور استفاده از متد های جدید آموزشی ،آموزش نیاز محور،اولویت دادن به آموزش های عملی وکاربردی از اصلی ترین برنامه های آموزشی دانشکده است.برای رسیدن به این اهداف،برنامه های مختلفی در حوزه آموزش دانشکده با همکاری گروه های آموزشی،اعضا محترم هیات علمی ودانشجویان عزیز که همگی در مقطع تحصیلات تکمیلی هستند طراحی شده است.اهمیت نظام جامع ارزشیابی نیز در همین راستا وبا هدف ارتقا کیفی برنامه های آموزشی دانشکده مورد توجه بوده است.امیدواریم با فائق آمدن بر مشکلات وچالشهای پیش رو بتوانیم با ارتقا ء کیفی برنامه های آموزشی به استانداردهای بین المللی مستقر در دانشگاه های تراز اول دنیا نزدیک شویم.

     در اين راستا، و همراه با سياست‌هاي وزارت بهداشت، ارائه دوره‌هاي تحصيلات تكميلي ودکتری تخصصی در رشته‌هاي زير داير مي‌باشند:

تحصيلات تكميلي

کارشناسی ارشد:

     نانوفناوری پزشکی

     بیوتکنولوژی پزشکی

دکتری تخصصی:

     نانوفناوری پزشکی

     بیوتکنولوژی پزشکی

     مهندسي بافت وعلوم سلولی کاربردی

     علوم اعصاب ومطالعات اعتیاد و تصویر برداری عصبی

     پزشکی مولکولی      

تاریخچه پذیرش ودانش آموختگی دانشجویان در رشته های مختلف دانشکده :

1385: پذیرش اولین دوره کارشناسی ارشد رشته نانوفناوری پزشکی

1386: پذیرش اولین دوره PhDرشته های نانوفناوری پزشکی

1387 :پذیرش اولین دوره PhDرشته های زیست فناوری پزشکی ,پزشکی مولکولی وعلوم اعصاب

1388: اولین دوره دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی ارشد نانو فناوری پزشکی

1388: پذیرش اولین دورهPhDرشته مهندسی بافت

1388: پذيرش اولين دوره Ph.Dرشته مطالعات اعتياد

1391: پذيرش اولين دوره Ph.Dرشته علوم سلولی کاربردی

 

دکتر محمد علی مظلومی
  معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده

                                                                                                                                                                                          

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.