فعالیت ها

طرح درس و طرح دوره های گروه های آموزشی

 

رشته زیست فناوری پزشکی مقطع دکتری تخصصی

 

درس مهندسی ژنتیک

درس مهندسی پروتئین

کاربردهای واکسن و انتی بادی در بیوتکنولوژی

-------------------------------------------------------

رشته زیست فناوری پزشکی مقطع کارشناسی ارشد

مهندسی ژنتیک

 

 

-------------------------------------------------------

رشته مهندسی بافت مقطع دکتری تخصصی

روشهای ساخت و ارزیابی داربستها در مهندسی بافت

روشهاي مطالعه بافتي

سلولی مولکولی

سیگنالینگ سلولی و مولکولی پیشرفته

کشت دو بعدی و سه بعدی

مباني مواد

بیوانفورماتیک

مکانیسم ترمیم ارگان ها

مبانی ایمونولوژی

زیست داربست ها

روش های ارزیابی سلولی مولکولی

اصول ارزیابی مکانیک بافت ها و بافت ساخته ها

 

-------------------------------------------------------

رشته علوم اعصاب مقطع دکتری تخصصی

نوروبیولوژی سلولی و مولکولی

نورواندوکرینولوژی

نوروفیزیولوژی

-------------------------------------------------------

رشته فناوری تصویربرداری عصبي مقطع دکتری تخصصی

اصول الکتروفیزیولوژی و کاربرد آن در تصویر برداری مغز

 

 

-------------------------------------------------------

رشته پزشکی مولکولی مقطع دکتری تخصصی

Cell signaling and system biology -بین الملل

اخلاق پزشکی (Bioethics)

اصول هدف درمانی مولکولی

پزشکی شخصی

روشهای مولکولی تشخیص بیماری ها

نانوبیوتکنولوژی

-------------------------------------------------------

رشته نانوفناوری پزشکی مقطع کارشناسی ارشد

اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

پلیمر

روشهای ساخت نانو ساختارها

زیست شناسی سلولی و مولکولی

شیمی تجزیه دستگاهی

شیمی

کاربردهای نانوفناوری در صنایع غذایی

نانوبیوتکنولوژی

مبانی فیزیوپاتولوژی

مبانی کسب و کار در نانو فناوری 

مدلسازی در مقیاس نانو

نانومدیسین1

 

-------------------------------------------------------

رشته نانوفناوری پزشکی مقطع دکتری تخصصی

روش تحقیق در علم و فناوری نانو

مدلسازی پیشرفته در مقیاس نانو

نانومديسين پيشرفته

نانومواد پیشرفته

ویروس شناسی و نانوفناوری پزشکی

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.