درباره جشنوراه

اولین جشنواره­ ی دانشجویی "علوم و فناوری های نوین در پزشکی" در دانشکده­ ی فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور رونمایی و تقدیر از دستاوردهای علمی، پژوهشی و صنعتی دانشکده­ فناوری های نوین در تاریخ 27 اردیبهشت سال 1401 برگزار خواهد شد.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.