معاونت بین الملل

آخرین اخبار

معرفی دانشکده و امکانات موجود و تمایل به برقراری ارتباط پژوهشی- آموزشی با دانشکده های بین المللی مرتبط با زمینه تحقیقاتی دانشکده از اهداف حوزه بین الملل دانشکده فناوریهای نوین پزشکی می باشد.

در همین راستا فراهم کردن محیط مناسب و تعاملی جهت تحصیل دانشجویان ایرانی و بین المللی در اولویت برنامه های این حوزه می باشد.

  با توجه به رسالت و ماموریت ویژه دانشکده  فناوریهای نوین پزشکی ، توسعه و تشویق  همکاریهای بین المللی علمی با هدف مبادله تکنولوژی در سطح داخلی و بین المللی  با ایفای نقشی موثر در حوزه فناوریهای نوین پزشکی در راس امور این حوزه قرار می گیرد.       

 تلفن : 43052000 داخلی 160
فكس:88991117
ntabatabaei@sina.tums.ac.ir : ایمیل

 

معاون بین الملل
دكتر نصرالله طباطبایی

 

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.