فرآیند دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی

دانشجوی عزیز با سلام

 لطفاً موارد زیر را جهت شروع فرآیند دفاع انجام دهید:

  1. پیگیری مجوز سنوات در نیمسال جاری (خانم همتی)
  2. پیگیری پرداخت شهریه یا جریمه سنوات تحصیلی  نیمسال 13 به بعد( خانم شماعی)
  3. تحویل صورت جلسه پیش دفاع امضا شده توسط مدیر گروه به آموزش (خانم اسدی)
  4. ارسال مقاله های اول و دوم به ایمیل : Asadi.satim@gmail.com
  5. بارگزاری فایل نهائی پایان نامه در سامانه پژوهشیار

 (منوی سمت راست، فعالیت  های شما، طرح/پایان نامه های ثبت شده ،  ارسال گزارشات، تکمیل کردن اطلاعات درخواستی و بارگزاری فایل نهائی پایان نامه )

  1. ارسال فیلم 3 دقیقه ای از پایان نامه به ایمیل : Asadi.satim@gmail.com

(نمونه فیلم در سایت دانشکده ، مدیریت دانشکده ، معاونت آموزشی ، پایان نامه های 3 دقیقه ای می باشد )

  1. ارسال نامه دفاع از گروه آموزشی مربوطه به انضمام فرم امضا حضور اساتید در جلسه دفاع از پایان نامه 10 روز قبل از جلسه دفاع به معاونت آموزشی دانشکده
  2. تکمیل فعالیت های پژوهشی در لاگ بوک (ورودی 96 به بعد )
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.