آزمایشگاه جامع تحقیقات

آزمایشگاه جامع دانشگاه علوم پزشکی تهران در فضای به مساحت 5000 متر مربع در خیابان ایتالیا استقرار یافته است. در سال 1393 این آزمایشگاه با همکاری دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران راه اندازی گردیده است.

  آزمایشگاه جامع  در راستای اهداف کلی آزمایشگاه های جامع کشور ، مبنی بر ارائه خدمات آزمایشگاهی و دستگاهی ،منطبق بر استانداردهای روز دنیا به دانشگاهیان ، محققان ، صنایع و دیگر اقشار حرکت می کند. این آزمایشگاه در تلاش است به بالاترین کیفیت و رضایت مندی مراجعین دست یابد و در برابر زمان ، انرژی و هزینه صرف شده از سوی مراجعین احساس تعهد دارد و با تکیه بر اصل رازداری و احترام به اعتماد مراجعین . صداقت، سرعت و کیفیت بالای نتایج و گزارشات را سر لوحه خود قرار داده است.

خدمات کلی قابل ارائه در این آزمایشگاه به شامل :

  • خدمات دستگاهی و مشاوره در خصوص نتایج به همراه آنالیز داده ها
  • کارگاههای آموزشی در زمینه های مختلف شامل دستگاهها، روشها
  • خدمات فناوری در قالب کریدورهای فناوری به افراد حقیقی و حقوقی

اطلاعات بیشتر

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.