فعاليت هاي پژوهشي

فعاليت هاي پژوهشي سال هاي 1391-1387

-انتشار 204مقاله علمی در مجلات معتبر داخلي و خارجي
-تصويب تعداد 109طرح پژوهشي
-جذب اعتبار پژوهشي حدود يك ميلياردو چهارصد ميليون ریال از منابع داخل دانشگاه و حدودششصد میلیون ريال از منابع خارج از دانشگاه بابت طرح هاي تحقيقاتي که تقریبا 28% آن بصورت مشارکت از ساير دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي تامين شده است.
-تشكيل  كارگروه و هسته مركزي "نوآوري"  دانشگاه در دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي
-برگزاری 7کارگاه آموزشی نظری و عملی با همکاری اساتید  داخلي و خارجی
- تشکیل دفتر مدیریت شرکت های دانش بنیان
-تشکیل دفتر روابط بین الملل
-تهيه و بهره برداري از تعداد 403 عنوان كتاب لاتين و تعداد 188 عنوان كتاب فارسي و همچنين حدود 1000عنوان كتاب ديجيتال
 -امضاي تفاهم نامه و همكاري مشترك با:
           o        مراكز تحقيقاتي
           o       مركز علوم شناختي
           o       مركز تحقيقات علوم سلولي و مولكولي
           o       مركز تحقيقات زيست فناوري
-تاسيس و بهره برداري از سه فضاي 45 متري آزمايشگاهي جهت آزمايشگاههاي گروههاي آموزشي مهندسي بافت وعلوم سلولی کاربردی، زيست فناوري پزشكي(بايو ليستيكس)، نوروساينس، پزشكي مولكولي و نانو تكنولوژي

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.