رویدادها

نمایش رویدادها

-

۱۹ دی دفاع پایان نامه خانم کیانا گوانجی جلسه ی دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد دانشکده فناوریهای نوین پزشکی (رشته : نانو فناوری پزشکی) عنوان: استفاده از نانو ساختارهای کربنی در...
۱۴ دی چهارمین کارگاه اصول تجاری سازی و خلق محصول دانشکده چهارمین کارگاه مجازی از سلسله کارگاه های اصول تجاری سازی و خلق محصول با عنوان «تحقیقات بازار، با تمرکز ویژه بر توسعه و تجاری سازی محصولات دارویی» در دانشکده...
۰۴ دی دفاع پایان نامه خانم ریحانه ابوالقاسمی جلسه ی دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD دانشکده فناوریهای نوین پزشکی (رشته : علوم سلولی کاربردی) عنوان: بررسی تاثیرسلول های بنیادی...
۰۴ دی دفاع پایان نامه خانم فاطمه دانشی مهر جلسه ی دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD دانشکده فناوریهای نوین پزشکی (رشته : علوم سلولی کاربردی) عنوان: اثر کاندیشن مدیای مترشحه از...
۲۸ آذر دفاع پایان نامه آقای شاهرخ عبدالهی جلسه ی دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD دانشکده فناوریهای نوین پزشکی (رشته : علوم سلولی کاربردی) عنوان: استفاده از سلول های کشنده طبیعی...
۱۷ آذر دفاع پایان نامه خانم حوریه محقق جلسه ی دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD دانشکده فناوریهای نوین پزشکی (رشته : علوم اعصاب) عنوان: بررسی میزان بیان ژن های KCC2 و NKCC1 در...
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.