رویدادها

نمایش رویدادها

-

۱۰ مهر ژورنال کلاب گروه علوم اعصاب، مطالعات اعتیاد ارائه دهنده : طاهره قرباندایی پور موضوع : The neuroprotective role of melatonin against methamphetamine toxicity-induced neurotransmission dysregulation and cognitive deficits in rats  یکشنبه 10 مهر ماه ساعت 13-12، طبقه...
۲۱ شهریور ژورنال کلاب گروه علوم سلولی کاربردی ارائه دهنده: حسین رستمی عنوان:  Cas9-AAV6-engineered human mesenchymal stromal cells improved cutaneous wound healing in diabetic mice تاریخ برگزاری: دوشنبه 21 شهریور 1401 ساعت: 15 تا 16 ارائه دهنده: حسین رستمی، دانشجوی دکتری علوم...
۱۶ شهریور ژورنال کلاب گروه مهندسی بافت عنوان:  Polymer-ceramic composite materials to fabricate 3D-printed scaffolds for bone tissue engineering تاریخ برگزاری: سه شنبه 22 شهریور 1401 ساعت: 13 تا 15 ارائه دهنده: پرستو نوری، دانشجوی پژوهشی مهندسی...
۱۲ مرداد دفاع پایان نامه خانم فاطمه عزیزی جلسه ی دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD دانشکده فناوریهای نوین پزشکی (گروه علوم اعصاب) عنوان: بررسی اثر تجویز دوزهای پایین LPS و G-CSF به...
۰۳ مرداد ژورنال کلاب گروه علوم سلولی کاربردی عنوان:  Biomimetic microenvironmental preconditioning enhance neuroprotective properties of human mesenchymal stem cells derived from Wharton’s Jelly تاریخ برگزاری: دوشنبه 3 مرداد 1401 ساعت: 14 تا 15 ارائه دهنده: منصور...
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.