رویدادها

نمایش رویدادها

-

۰۴ دی دفاع پایان نامه خانم فاطمه دانشی مهر جلسه ی دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD دانشکده فناوریهای نوین پزشکی (رشته : علوم سلولی کاربردی) عنوان: اثر کاندیشن مدیای مترشحه از...
۲۸ آذر دفاع پایان نامه آقای شاهرخ عبدالهی جلسه ی دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD دانشکده فناوریهای نوین پزشکی (رشته : علوم سلولی کاربردی) عنوان: استفاده از سلول های کشنده طبیعی...
۱۷ آذر دفاع پایان نامه خانم حوریه محقق جلسه ی دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD دانشکده فناوریهای نوین پزشکی (رشته : علوم اعصاب) عنوان: بررسی میزان بیان ژن های KCC2 و NKCC1 در...
۱۴ آذر دفاع خانم صدیقه السادات معینی جلسه ی دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD دانشکده فناوریهای نوین پزشکی (رشته : مطالعات اعتیاد) عنوان: مقايسه كاركرد جنسي و سطح خوني...
۰۹ آذر جلسه ی دفاع از پروپوزال آقای محمدرضا ملک پور جلسه ی دفاع از پروپوزال دانشکده فناوریهای نوین پزشکی (گروه نانوفناوری پزشکی) عنوان: بررسی اثر ترکیبی نانوذرات PLGA حاوی دوکسوروبیسین و پاکلی تاکسل پوشیده...
۰۳ آذر پیش دفاع خانم میگانوش سیمونیان جلسه ی پیش دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD دانشکده فناوریهای نوین پزشکی (گروه زیست فناوری پزشکی) عنوان: تولید و ارزیابی اثر عملکردی دو...
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.