رویدادها

نمایش رویدادها

-

۰۸ آبان ژورنال کلاب خانم نسیم نادی مقدم عنوان : Oxytocin attenuates stress-induced reinstatement of alcohol seeking behavior in male and female mice
۰۲ آبان ژورنال کلاب با عنوان: Engineering Exosomes عنوان: Engineering Exosomes تاریخ برگزاری: دوشنبه 2 آبان 1401 ساعت: 14 تا 15 ارائه دهنده: عادل سپنج نیا، دانشجوی دکتری علوم سلولی کاربردی مکان: ساختمان شماره 2 دانشکده...
۰۱ آبان ژورنال کلاب گروه علوم اعصاب،‌مطالعات اعتیاد و فن آوری های تصویر برداری عصبی عنوان : All-Trans Retinoic Acid-Preconditioned Mesenchymal Stem Cells Improve Motor Function and Alleviate Tissue Damage after Spinal Cord Injury by Inhibition of HMGB1/NF-kB/NLRP3 Path through Autophagy Activation   ارائه دهنده: شهرزاد نظری،‌...
۲۶ مهر ژورنال کلاب گروه مهندسی بافت   عنوان:  Hydrogels Based on Schiff Base Linkages  for Tissue Engineering Applications تاریخ برگزاری: سه شنبه 26 مهر 1401 ساعت: 13 تا 15 ارائه دهنده: مائده افضلی، دانشجوی دکتری...
۲۵ مهر ژورنال کلاب گروه علوم سلولی کاربردی عنوان:  Targeted Delivery of CXCL9 and OX40L by Mesenchymal Stem Cells Elicits Potent Antitumor Immunity تاریخ برگزاری: دوشنبه  25 مهر 1401 ساعت: 15 تا 16 ارائه دهنده: فاطمه حسینی،...
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.