رویدادها

نمایش رویدادها

-

۱۸ مهر ژورنال کلاب گروه علوم سلولی کاربردی عنوان:  The role of engineered human mesenchymal stromal cells in wound healing تاریخ برگزاری: دوشنبه  18 مهر 1401 ساعت: 15 تا 16 ارائه دهنده: حسین رستمی، دانشجوی دکتری علوم سلولی...
۱۷ مهر ژورنال کلاب گروه علوم اعصاب،‌مطالعات اعتیاد و فن آوری های تصویر برداری عصبی عنوان :  Repetitive mild traumatic brain injury alters glymphatic clearance rates in limbic structures of adolescent female rates
۱۰ مهر ژورنال کلاب گروه علوم اعصاب، مطالعات اعتیاد ارائه دهنده : طاهره قرباندایی پور موضوع : The neuroprotective role of melatonin against methamphetamine toxicity-induced neurotransmission dysregulation and cognitive deficits in rats  یکشنبه 10 مهر ماه ساعت 13-12، طبقه...
۲۱ شهریور ژورنال کلاب گروه علوم سلولی کاربردی ارائه دهنده: حسین رستمی عنوان:  Cas9-AAV6-engineered human mesenchymal stromal cells improved cutaneous wound healing in diabetic mice تاریخ برگزاری: دوشنبه 21 شهریور 1401 ساعت: 15 تا 16 ارائه دهنده: حسین رستمی، دانشجوی دکتری علوم...
۱۶ شهریور ژورنال کلاب گروه مهندسی بافت عنوان:  Polymer-ceramic composite materials to fabricate 3D-printed scaffolds for bone tissue engineering تاریخ برگزاری: سه شنبه 22 شهریور 1401 ساعت: 13 تا 15 ارائه دهنده: پرستو نوری، دانشجوی پژوهشی مهندسی...
۰۳ مرداد ژورنال کلاب گروه علوم سلولی کاربردی عنوان:  Biomimetic microenvironmental preconditioning enhance neuroprotective properties of human mesenchymal stem cells derived from Wharton’s Jelly تاریخ برگزاری: دوشنبه 3 مرداد 1401 ساعت: 14 تا 15 ارائه دهنده: منصور...
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.