رویدادها

نمایش رویدادها

-

۱۵ اسفند ژورنال کلاب گروه علوم سلولی کاربردی عنوان: Safety and Homing of Human Dental Pulp Stromal Cells in Head and Neck Cancer تاریخ برگزاری: یکشنبه  15 اسفند 1400 ساعت: 14 تا 15 ارائه دهنده: ماریا کاویانپور ، دانشجوی دکتری علوم سلولی...
۰۷ اسفند اولین ژورنال کلاب آموزشی کارگروه دفتر توسعه دانشکده کارگروه دانشجویی دفتر توسعه دانشکده  از شما دعوت میکند تا در اولین ژورنال کلاب آموزشی کارگروه شرکت نمایید.  مباحث و موضوعات مطرح در این ژورنال...
۰۱ اسفند ژورنال کلاب گروه علوم سلولی کاربردی عنوان:  Targeting a cytokine checkpoint enhances the fitness of armored cord blood CAR-NK cells تاریخ برگزاری: یکشنبه  1 اسفند 1400 ساعت: 14 تا 15 ارائه دهنده: زینب قزوینیان، دانشجوی دکتری علوم سلولی...
۲۴ بهمن ژورنال کلاب گروه علوم سلولی کاربردی عنوان:  Automated microfluidic platform for dynamic and combinatorial drug screening of tumor organoid تاریخ برگزاری: یکشنبه 24 بهمن 1400 ساعت: 14 تا 15 ارائه دهنده: بنیامین پارسه، دانشجوی دکتری علوم سلولی...
۰۵ تیر برگزاری دومین دوره از سری برنامه های ژورنال کلاب برخط دانشکده   لید خبر: دومین دوره از سری برنامه های ژورنال کلاب برخط دانشکده فناوری های نوین پزشکی روز شنبه 5 تیر 1400 از ساعت 15 الی 16 از طریق پلتفرم زوم با سخنرانی آقای دکتر...
۰۱ خرداد Monthly Journal Clubs on Advanced Technologies in Medicine   Join Zoom Meeting Time: May 22, 2021 03:00 PM Tehran    
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.