گزارش پیشرفت دانشجویان دکتری نانوفناوری پزشکی

اطلاعیه

گزارش پیشرفت دانشجویان دکتری

 نانوفناوری پزشکی روز 9 بهمن 97

 ساعت 13-9 در محل طبقه سوم دانشکده برگزار می شود.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.