دفاع پایان نامه خانم ریحانه ابوالقاسمی

جلسه ی دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD

دانشکده فناوریهای نوین پزشکی

(رشته : علوم سلولی کاربردی)

عنوان:

بررسی تاثیرسلول های بنیادی مزانشیم ژله وارتون و داروی آتورواستاتین بر روی رده سلولی MCF-7 آدنوکارسینوم پستان

دانشجو:

خانم ریحانه ابوالقاسمی

اساتید راهنما:

جناب آقای دکتر جعفر آی

 

زمان و مکان برگزاری:

شنبه 1400/10/04

ساعت 11

مکان : طبقه دهم - سالن شورای دانشکده

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.