پیش دفاع از پایان‌نامه آقای مظفر محمودی

جلسه ی پیش دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD

دانشکده فناوریهای نوین پزشکی

(رشته : مهندسی بافت)

عنوان:

ساخت داربست فیبرینی حاوی سلول های تومور  بافت پستان به منظور ارزیابی اثرات ضد تکثیری داروی paclitaxel و عصاره  Astragalus hamosus

دانشجو:

آقای مظفر محمودی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر جعفر آی

 

زمان و مکان برگزاری:

دوشنبه 1400/10/20

ساعت 11

مکان : طبقه دهم - سالن شورای دانشکده

لینک اسکای روم 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.