دفاع از پایان‌نامه آقای ناصر هاشمی گورادل

جلسه ی دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD

دانشکده فناوریهای نوین پزشکی

(رشته : زیست فناوری پزشکی)

عنوان:

بررسی کارایی درمانی رژیم واکسیناسیون پرایم/ بوست هترولوگ با استفاده از سازه آدنوویروس حامل اپی­توپ E7 ویروس پاپیلومای انسانی ژنوتیپ 16 و سازه کمپلکسی پپتید CpG + E7 در مدل موشی

 

دانشجو:

آقای ناصر هاشمی گورادل

 

اساتید راهنما:

آقای دکتر بابک نگاهداری

آقای دکتر آرش آرش کیا

 

زمان و مکان برگزاری:

یکشنبه 1400/10/26

ساعت 15

مکان : سالن طبقه سوم

لینک اسکای روم

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.