دفاع پایان نامه خانم کیانا گوانجی

جلسه ی دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد

دانشکده فناوریهای نوین پزشکی

(رشته : نانو فناوری پزشکی)

عنوان:

استفاده از نانو ساختارهای کربنی در نوار تست ایمنوکروماتوگرافی نوع رقابتی به منظور تشخیص مورفین

 

دانشجو:

خانم کیانا گوانجی

 

اساتید راهنما:

آقای دکتر رضا فریدی مجیدی

 

زمان و مکان برگزاری:

یکشنبه 1400/10/19

ساعت 16

مکان : طبقه دهم 

لینک اسکای روم

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.