ژورنال کلاب گروه علوم سلولی کاربردی

عنوان: 
Automated microfluidic platform for dynamic and combinatorial drug screening of tumor organoid
تاریخ برگزاری: یکشنبه 24 بهمن 1400
ساعت: 14 تا 15
ارائه دهنده: بنیامین پارسه، دانشجوی دکتری علوم سلولی کاربردی
لینک برنامه:
https://www.skyroom.online/ch/satim.tums.ac.ir/journal-club-applied-cell-science

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.