ژورنال کلاب گروه علوم سلولی کاربردی

عنوان: 
Targeting a cytokine checkpoint enhances the fitness of armored cord blood CAR-NK cells


تاریخ برگزاری: یکشنبه  1 اسفند 1400
ساعت: 14 تا 15
ارائه دهنده: زینب قزوینیان، دانشجوی دکتری علوم سلولی کاربردی
لینک برنامه:
https://www.skyroom.online/ch/satim.tums.ac.ir/journal-club-applied-cell-science

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.