اولین ژورنال کلاب آموزشی کارگروه دفتر توسعه دانشکده

کارگروه دانشجویی دفتر توسعه دانشکده  از شما دعوت میکند تا در اولین ژورنال کلاب آموزشی کارگروه شرکت نمایید. 

مباحث و موضوعات مطرح در این ژورنال کلاب:

✅سخنرانی در مورد نقش دانشجویان در تحول و توسعه آموزش
✅معرفی تیم جدید کارگروه دانشجویی 
✅ثبت نام  دانشجویان علاقمند به همکاری 

 شنبه ۷ اسفند ساعت ۱۴ 

🌐لینک برگزاری: https://www.skyroom.online/ch/satim.tums.ac.ir/edo

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.