جلسه ی دفاع از پایان‌نامه آقای مظفر محمودی

جلسه ی دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD

دانشکده فناوریهای نوین پزشکی

(گروه مهندسی بافت)

عنوان:

ساخت داربست فیبرینی حاوی سلول های تومور  بافت پستان به منظور ارزیابی اثرات ضد تکثیری داروی paclitaxel و عصاره  Astragalus hamosus

دانشجو:

آقای مظفر محمودی

اساتید راهنما:

جناب آقای دکتر جعفر آی

 

زمان و مکان برگزاری:

دوشنبه 1400/12/23

ساعت 8:30

لینک اسکای روم

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.