ژورنال کلاب گروه مهندسی بافت


عنوان: 
Polymer-ceramic composite materials to fabricate 3D-printed scaffolds for bone tissue engineering
تاریخ برگزاری: سه شنبه 22 شهریور 1401
ساعت: 13 تا 15
ارائه دهنده: پرستو نوری، دانشجوی پژوهشی مهندسی بافت
مکان: سالن شورا طبقه دهم دانشکده

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.