ژورنال کلاب گروه علوم اعصاب، مطالعات اعتیاد

ارائه دهنده : طاهره قرباندایی پور

موضوع : The neuroprotective role of melatonin against methamphetamine toxicity-induced neurotransmission dysregulation and cognitive deficits in rats

 یکشنبه 10 مهر ماه ساعت 13-12، طبقه سوم  دانشکده

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.