ژورنال کلاب گروه مهندسی بافت

 

عنوان:  Hydrogels Based on Schiff Base Linkages  for Tissue Engineering Applications

تاریخ برگزاری: سه شنبه 26 مهر 1401

ساعت: 13 تا 15

ارائه دهنده: مائده افضلی، دانشجوی دکتری مهندسی بافت

مکان: سالن شورا، طبقه دهم دانشکده

 
 
 
 
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.