کارگاه یک روزه مبانی و اصول استخراج و آنالیز اگزوزوم ها

گروه علوم سلولی کاربردی با همکاری دفتر توسعه آموزش دانشکده برگزار می کند

کارگاه یک روزه مبانی و اصول استخراج و آنالیز اگزوزوم ها

دوشنبه 21 آذر 1401

از 9 صبح تا 17 عصر به صورت حضوری

با ارائه گواهی معتبر از دانشگاه علوم پزشکی تهران

هزینه ثبت نام: یک میلیون تومان

به دانشجویان 20 درصد تخفیف ثبت نام تعلق میگیرد.

محل برگزاری: دانشکده فن آوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جهت ثبت نام با ایمیل Celltherapy.tums@gmail.com  مکاتبه نمایید.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.