رویدادها

نمایش رویدادها

-

۱۴ شهریور دفاع از پایان نامه خانم فاطمه حاتمی نیا جلسه دفاع برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD   عنوان پایان نامه : تهیه و ارزیابی نانوکامپوزیت زیست تخریب پذیر بر پایه کربوهیدرات های گیاهی برای استفاده در...
۱۴ شهریور دفاع از پایان نامه آقای فرشید جابری انصاری جلسه دفاع برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD   عنوان پایان نامه : بررسی اثربخشی نانواگزوزوم های غنی شده با ATP به منظور استفاده در بازسازی بافت آسیب دیده ی...
۱۳ شهریور دفاع از پایان‌نامه آقای کامیار غنی جلسه دفاع برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD   عنوان پایان نامه : ارائه مدلی برای مداخلات آموزشی پیشگیری از مصرف مواد در دانشجویان   در رشته مطالعات...
۱۲ تیر جلسه دفاع پایان نامه خانم سحر جلوداری ممقانی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی عنوان :  ساخت جایگزین پوستی بر مبنای کراتین به همراه پپتید ضدمیکروبی LL-37 برای ترمیم زخم در شرایط...
۱۲ مرداد دفاع پایان نامه خانم فاطمه عزیزی جلسه ی دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD دانشکده فناوریهای نوین پزشکی (گروه علوم اعصاب) عنوان: بررسی اثر تجویز دوزهای پایین LPS و G-CSF به...
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.