رویدادها

نمایش رویدادها

-

۱۲ مرداد دفاع پایان نامه خانم فاطمه عزیزی جلسه ی دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD دانشکده فناوریهای نوین پزشکی (گروه علوم اعصاب) عنوان: بررسی اثر تجویز دوزهای پایین LPS و G-CSF به...
۲۳ اسفند جلسه ی دفاع از پایان‌نامه آقای مظفر محمودی جلسه ی دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD دانشکده فناوریهای نوین پزشکی (گروه مهندسی بافت) عنوان: ساخت داربست فیبرینی حاوی سلول های تومور...
۲۶ دی دفاع از پایان‌نامه آقای ناصر هاشمی گورادل جلسه ی دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD دانشکده فناوریهای نوین پزشکی (رشته : زیست فناوری پزشکی) عنوان: بررسی کارایی درمانی رژیم...
۲۰ دی پیش دفاع از پایان‌نامه آقای مظفر محمودی جلسه ی پیش دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD دانشکده فناوریهای نوین پزشکی (رشته : مهندسی بافت) عنوان: ساخت داربست فیبرینی حاوی سلول های...
۱۹ دی دفاع پایان نامه خانم کیانا گوانجی جلسه ی دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد دانشکده فناوریهای نوین پزشکی (رشته : نانو فناوری پزشکی) عنوان: استفاده از نانو ساختارهای کربنی در...
۰۴ دی دفاع پایان نامه خانم ریحانه ابوالقاسمی جلسه ی دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه دکتری تخصصی PhD دانشکده فناوریهای نوین پزشکی (رشته : علوم سلولی کاربردی) عنوان: بررسی تاثیرسلول های بنیادی...
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.