رویدادها

نمایش رویدادها

-

۰۹ بهمن گزارش پیشرفت دانشجویان دکتری نانوفناوری پزشکی اطلاعیه گزارش پیشرفت دانشجویان دکتری  نانوفناوری پزشکی روز 9 بهمن 97  ساعت 13-9 در محل طبقه سوم دانشکده برگزار می شود.
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.