اخبار

نمایش اخبار

-

نشست دانشجویان بین الملل دانشکده ۱۴۰۰/۱۰/۱۲  به بهانه آغاز سال نو میلادی نخستين دورهمی دانشجویان بین الملل دانشكده فناوری های نوین پزشکی با حضور دکتر حسین قنبری،‌ رئیس این دانشکده برگزار شد.
برگزاری دوازدهمین جلسه معاونان بین الملل دانشکده ۱۴۰۰/۰۹/۲۰  دوازدهمین جلسه معاونان بین الملل دانشکده فناوری های نوین پزشکی با حضور معاونان بین الملل این دانشکده برگزار شد.
برگزاری دهمین جلسه معاونان بین الملل دانشکده ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ دهمین جلسه معاونان بین الملل دانشکده فناوری های نوین پزشکی با حضور معاونان بین الملل این دانشکده برگزار شد.
برگزاری نهمین جلسه معاونان بین الملل دانشکده  ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ نهمین جلسه معاونان بین الملل دانشکده فناوری های نوین پزشکی با حضور معاونان بین الملل این دانشکده برگزار شد.
برگزاری هشتمین جلسه معاونین بین الملل دانشکده ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ هشتمین جلسه معاونین بین الملل دانشکده فناوری های نوین پزشکی با حضور معاونان بین الملل این دانشکده برگزار شد.
هفتمین جلسه معاونین بین الملل دانشکده ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ هفتمین جلسه معاونین بین الملل دانشکده فناوری های نوین پزشکی روز سه شنبه مورخ 1400/06/23 ساعت 11:30-12:30 در معاونت بین الملل دانشکده برگزار شد.
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.