اخبار

نمایش اخبار

-

بازدید هیات استرالیایی از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ روز شنبه 10 بهمن ماه، هیاتی شش نفره از مسئولین و اساتید علوم اعصاب و بیولوژی دانشگاه Macquarie استرالیا از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه بازدید کردند.
برگزاری سخنرانی علمی آنلاین با دانشگاه Santiago de Compostela اسپانیا ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ سخنرانی علمی آنلاین با موضوع کاربرد بیو پرینتر سه بعدی در بررسی بیماری کلیه پلی کیستیک در سالن شورای دانشکده مجازی برگزار شد.
بازدید رئیس شورای عالی ارزشیابی آموزش عالی و تحقیقات فرانسه از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ روز یکشنبه 10 آبان ماه، رئیس شورای عالی ارزشیابی آموزش عالی و تحقیقات فرانسه دکتر Houssin و آقای Jean Michel pery مدیر یکی از بیمارستان‌های فرانسه و آقای Andre Lhote از سفارت فرانسه از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه بازدید کردند.
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.