اخبار

نمایش اخبار

-

قابل توجه دانش آموختگان دکتری تخصصی رشته زیست فناوری پزشکی ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ جذب دو نفر جهت گذراندن تعهدات قانونی ضریب K  به صورت هیات علمی از دانش آموختگان دکتری تخصصی رشته زیست فناوری پزشکی
چاپ مقاله دانشجوی دکتری زیست فناوری پزشکی دانشکده در مجله Science ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ مقاله علی اعتمادی دانشجوی دکتری تخصصی رشته زیست فناوری پزشکی در مجله Science به چاپ رسید.
بازدید دانشجویان گروه زیست فناوری پزشکی دانشکده از شرکت سل تک فارمد ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ دانشجویان مقطع دکترای زیست فناوری پزشکی دانشکده در یک برنامه بازدید علمی از مجموعه سل تک فارمد بازدید نموده و با فعالیت ها و خدمات تخصصی آن از نزدیک آشنا شدند. چنین بازدیدهای علمی دانشجویان از چنین مراکز تولیدی-تحقیقاتی باعث ارتقا بیشتر علمی آنان و آشنایی با فضای کسب و کار در این رشته میگردد.
کسب عنوان دانشجوی برتر توسط خانم زهرا نوری در پنجمین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ در پنجمین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1395 ،‌خانم زهرا نوری فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری پزشکی ...
بازدید دانشجویان زیست فناوری پزشکی از پژوهشگاه رویان ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ در راستای سیاست های توسعه فناوری و توانمندسازی دانشجویان دکترا وکارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی,بازدید دانشجویان از پژوهشگاه رویان در تاریخ 94/03/09انجام گردید.
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.