اخبار

نمایش اخبار

-

فراخوان جذب هیات علمی ضریبK ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ فراخوان جذب هیات علمی ضریبK،در گروه علوم سلولی کاربردی دانشکده فناوری های نوین پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
برگزاری ژورنال کلاب گروه علوم سلولی کاربردی ۱۴۰۰/۱۱/۲۴  ژورنال کلاب شماره یک و دو گروه علوم سلولی کاربردی با حضور اعضای هیات علمی و دانشجویان این گروه برگزار شد.
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.