اخبار

نمایش اخبار

-

نشست پرسش و پاسخ حمایت ها و تسهیلات مالی طرح های فناورانه و کسب و کار در دانشکده ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ به گزارش روابط عمومی دانشکده، روز چهارشنبه مورخ 13 شهریور 98 نشست پرسش و پاسخ حمایت ها و تسهیلات مالی طرح های فناورانه و کسب و کار در دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور اساتید و اعضهیئی ت علمی این دانشکده برگزار شد.
افتتاح مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده فناوری های نوین پزشکی ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ افتتاح مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده فناوری های نوین پزشکی با حضور دکتر صحراییان، معاون پژوهشی دانشگاه، دکتر منظم اسماعیل پور، مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، دکتر حسن پور، مدیر امور عمومی و دکتر عبداللهی، سرپرست مرکز رشد فناوری سلامت برگزار شد.
برگزاری کارگاه شماره دو" مبانی طرح کسب و کار" در دانشکده ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ کارگاه شماره دو" مبانی طرح کسب و کار" در تاریخ چهارشنبه 21 آذرماه در محل دانشکده فناوری های نوین پزشکی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده فناوری های نوین و انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران برگزار گردید. ریاست کارگاه را دکتر صدرالدینی و دبیر کارگاه را دکتر مهدی آدابی به عهده داشتند.
برگزاری کارگاه شماره یک" مبانی طرح کسب و کار" در دانشکده ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ کارگاه شماره یک" مبانی طرح کسب و کار" در تاریخ چهارشنبه 7 آذرماه در محل دانشکده فناوری های نوین پزشکی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده فناوری های نوین و انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران برگزار گردید.
برگزاری جلسه با موضوع بررسی برنامه پژوهشی گروه پزشکی مولکولی تاریخ: 97/4/10 ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ در راستای برنامه ریزی جامع پژوهشی دانشـکده و نیز اطلاع رسـانی و هماهنگی در خصــوص سیاست هــــای پژوهـشی دانشکده ، اولین جلسه بررسی برنامه پژوهشی گروه پزشـکی مولکولی در تـاریخ 10 تیر با حضور معــاون پژوهـشی دانشکده (دکتر صدرالدینی) ، مدیر محترم گروه پزشکی مـولکولی (خانم دکتر متوسلی) ، مـــدیر پژوهش دانشکده (خانم دکتر فرهمند فر) ، مدیر آزمایشگاه (خانم دکتر عزیزی) ، مسئــول هماهنگی و برنامه ریزی پژوهشی (خانم دکتر وثوقی) و کارشناس حوزه معاونت ( آقای زرین) برگزار گردید.
بازدید معاون پژوهشی دانشکده از مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ دکتر اسماعیل صدرالدینی، معاون پژوهش و فناوری دانشکده با هدف ارتقای فعالیت های پژوهشی، فناورانه و خدمات آزمایشگاهی در راستای حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم از مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف دیدن کرد.
© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.