کسب عنوان سومی در مسابقات آمادگی جسمانی خانم سعیده جعفری ندوشن

کسب عنوان سومی در مسابقات آمادگی جسمانی خانم سعیده جعفری ندوشن

سرکار خانم سعیده جعفری ندوشن

 کسب عنوان سومی در مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای دولتی در سطح استان تهران  را به شما تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون را از خداوند منان برای شما و خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی تهران آرزومندیم.

دانشکده فناوری های نوین پزشکی

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.