بازدید معاون پژوهشی دانشکده از مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

بازدید معاون پژوهشی دانشکده از مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

دکتر اسماعیل صدرالدینی،  معاون پژوهش و فناوری دانشکده با هدف ارتقای فعالیت های پژوهشی، فناورانه و خدمات آزمایشگاهی در راستای حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم  از مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف دیدن کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده  دکتر اسماعیل صدرالدینی،  معاون پژوهشی و دکتر سید مهدی نوراشرف الدین، مدیر کریدور مهارت و فناوری دانشکده با هدف ارتقای فعالیت های پژوهشی، فناورانه  و خدمات آزمایشگاهی در راستای حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم در روز سه شنبه 22 خرداد از مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف بازدید کردند.

این بازدید پیرو دیدار قبلی دکتر محمدرضا اجتهادی مدیر مرکز خدمات آزمایشگاهی و دکتر علی اسفندیار مدیر فنی دستگاه تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف از امکانات آزمایشگاهی دانشکده فناوری های نوین برگزار شد. در بازدید قبلی مقرر شده بود که امکان همکاری و استفاده از امکانات موجود آزمایشگاهی و تحقیقاتی فیمابین بویژه در حوزه های تصویربرداری میکروسکوپی الکترونی و آنالیز دستگاهی مورد بررسی قرار گیرد.

در این دیدار از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی موجود در مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه شریف نظیر کونفوکال میکروسکوپی، AFM، TEM، STM، DLS، GC Mass، دستگاه پراش اشعه ایکس بازدید بعمل آمد.

در ادامه طرفین طی جلسه ای در خصوص توسعه روابط و همکاری های دوجانبه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ابتدا دکتر اجتهادی ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان برای حضور و بازدید از امکانات پژوهشی و تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف در خصوص توسعه روابط و همکاری های دوجانبه تاکید کرد. وی گفت مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه شریف با هدف تمرکز بر فعالیت های خدمات آزمایشگاهی در دانشگاه صنعتی شریف پایه گذاری شده است و زیر مجموعه معاونت پژوهش و فنآوری دانشگاه است.

وی در ادامه اشاره کرد که از اهداف عمده فعالیت های این مرکز تسهیل دسترسی به خدمات آزمایشگاهي پیشرفته و استفاده از توان مشاوره ای افراد متخصص در زمینه  نیازهاي توسعۀ علم و فناوري متمرکز است. وی در به اشتراک  گذاشتن  ظرفیت هاي آزمایشگاهی بین دانشگاهی در حوزه هاي مختلف اعم از تجهیزات آزمایشگاهی، تخصص انسانی، و دانش فنی و همچنین استفاده از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی موجود و  تسهیل دسترسی و ارتباط آسان با این خدمات برای دانشجویان و محققین و نیز جهت ارایه خدمات آزمایشگاهی فی مابین در راستای ارتقای تربیت و توانمندسازی دانشجویان و نیروهای متخصص تاکید کرد.

سپس دکتر صدرالدینی بر افزایش ارتباط های فی مابین، بخصوص در حوزه پژوهش و فناوری های بیومدیکال، برگزاری کارگاه های مهارت افزایی عملی و فناورانه و خدمات آزمایشگاهی تاکید کرد. وی همچنین افزایش تعاملات با مرکز خدمات آزمایشگاهي دانشگاه صنعتی شریف در جهت ارتقای توانمندی های فناورانه دانشجویان تاکید کرد.

در پایان طرفین بر لزوم اجرای شدن اهداف از طریق انعقاد تفاهم نامه همکاری های پژوهشی و فناوری فی مابین تاکید کردند.

 

 

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.