برگزاری جلسه با موضوع بررسی برنامه پژوهشی گروه پزشکی مولکولی تاریخ: 97/4/10

برگزاری جلسه با موضوع بررسی برنامه پژوهشی گروه پزشکی مولکولی تاریخ: 97/4/10

   در راستای برنامه ریزی جامع پژوهشی دانشـکده و نیز اطلاع رسـانی و هماهنگی در خصــوص سیاست هــــای پژوهـشی دانشکده ، اولین جلسه بررسی برنامه پژوهشی گروه پزشـکی مولکولی در تـاریخ 10 تیر با حضور معــاون پژوهـشی دانشکده (دکتر صدرالدینی) ، مدیر محترم گروه پزشکی مـولکولی (خانم دکتر متوسلی) ، مـــدیر پژوهش دانشکده (خانم دکتر فرهمند فر) ، مدیر آزمایشگاه (خانم دکتر عزیزی) ، مسئــول هماهنگی و برنامه ریزی پژوهشی(خانم دکتر وثوقی) و کارشناس حوزه معاونت ( آقای زرین) برگزار گردید.

   در این جلسه موضوعاتی از قبیل اولویت ها و پتاسیل پـژوهشی گروه پزشکی مولکولی ، برنامه ریزی گروه جهت اجرای آیین نامه پایان نامه های محصول محـور ، روش های جـذب گــرنت و نحوه ی مشارکت گــروه در مسائل آزمایشـگاه مـورد بررسی قرار گرفت.

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.