برگزاری کارگاه شماره یک" مبانی طرح کسب و کار" در دانشکده

برگزاری کارگاه شماره یک

کارگاه شماره یک" مبانی طرح کسب و کار" در تاریخ چهارشنبه 7 آذرماه در محل دانشکده فناوری های نوین پزشکی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده فناوری های نوین و انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران برگزار گردید.

رئیس این کارگاه دکتر صدرالدینی و دبیر کارگاه  دکتر مهدی آدابی بودند.

در ابتدا دکتر صدرالدینی بعد از خیرمقدم به همه دانشجویان هدف از برگزاری کارگاه را توانمندسازی دانشجویان در راستای نیل به  اهداف دانشگاه نسل سوم اشاره نمودند.

 این کارگاه با محورهای؛ "ایده پردازی، خلاقیت، طرح کسب کار" و "مبانی طرح کسب و کار" توسط  دکتر محسن برزه گر خلیلی؛ کارآفرین ومدرس و مشاور خلاقیت و کارآفرینی از ساعت 8:30 الی 10:30 کار خود را ادامه داد.

بعد از استراحت کوتاه و پذیرایی با پنل " ارائه مدل موفق در تجاری سازی" با حضور دکترمهنازقمی؛ مدیرعامل شرکت اکسیر نانوسینا، مهندس جعفری؛ کارشناس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و مهندس ایجادی؛ مدیر برنامه توانمندسازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو کار خود را ادامه دادند.

در انتها شرکت کنندگان سوالات خود را در خصوص نمونه محصولات موفق معرفی و چگونگی یافتن راه موفقیت از مدرسین پرسیدند و با حضورمدرسین کارگاه موضوعات مورد بررسی و بحث قرار گرفت. خاطر نشان می شود کارگاه شماره دو در تاریخ 21 آذر ماه در محل دانشکده برگزار می گردد.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.