برگزاری تور آزمایشگاه جامع جهت دانشجویان دانشکده

برگزاری تور آزمایشگاه جامع جهت دانشجویان دانشکده

تور آزمایشگاه، با هدف معرفی طبقات 2، 1- و آزمایشگاه مطالعات انسانی، روز دوشنبه مورخ 97/9/19 از ساعت 13-12، با حضور مدیر آزمایشگاه (خانم دکتر عزیزی) و دانشجویان دانشکده  فناوری های نوین پزشکی برگزار گردید. در این بازدید دکتر عزیزی به همراه کارشناسان آزمایشگاه در خصوص قوانین آزمایشگاه، کاربرد و نحوه عملکرد دستگاه های آزمایشگاهی، نحوه نگهداری مواد آزمایشگاهی توضیحاتی ارائه دادند.

 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.