برگزاری کارگاه شماره دو" مبانی طرح کسب و کار" در دانشکده

برگزاری کارگاه شماره دو

کارگاه شماره دو" مبانی طرح کسب و کار" در تاریخ چهارشنبه 21 آذرماه در محل دانشکده فناوری های نوین پزشکی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده فناوری های نوین و انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران برگزار گردید.

ریاست کارگاه را دکتر صدرالدینی و دبیر کارگاه  را دکتر مهدی آدابی به عهده داشتند.  این کارگاه با  خیرمقدم دکتر صدرالدینی به همه دانشجویان شروع شد. ایشان ضمن خوش آمد گویی به همه شرکت کنندگان هدف از برگزاری این کارگاهها را توانمندسازی دانشجویان در راستای نیل به  اهداف دانشگاه نسل سوم اشاره نمودند.

در ادامه، این کارگاه با محور؛"فعالیت های بازار یابی و فروش" توسط  مهندس مختاری ؛ کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و مدیرعامل گروه دانش بنیان کالا با معرفی بوم کسب و کار از ساعت 8:30 الی 9:15 شروع به کار کرد و با چرایی مطالعه بازار  از ساعت 9:15 الی 9:45 ادامه داشت. بعد از استراحت کوتاه و پذیرایی جلسه توسط دکتر مجید عقلایی؛ کارآفرین و موسس شرکت توسعه بازار با محوریت "تجزیه و تحلیل بازار" و ارائه روش مطالعه بازار از ساعت 10:00الی 11:45 ادامه پیدا کرد. در انتها شرکت کنندگان سوالات خود را در خصوص چگونگی مطالعه بازار و چگونگی یافتن راه موفقیت از مدرسین پرسیدند و با حضورمدرسین کارگاه موضوعات مورد بررسی و بحث قرار گرفت.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.