افتتاح مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده فناوری های نوین پزشکی

افتتاح مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده فناوری های نوین پزشکی

مراسم افتتاح مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده فناوری های نوین پزشکی با حضور دکتر صحراییان، معاون پژوهشی دانشگاه، دکتر منظم اسماعیل پور، مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، دکتر حسن پور، مدیر امور عمومی و دکتر عبداللهی، سرپرست مرکز رشد فناوری سلامت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده فناوری های نوین پزشکی، این مراسم روز دوشنبه 6 اسفند 97 برگزار شد. در ابتدا دکتر علیرضا احمدیان، ریاست دانشکده، گفت: با توجه به اهمیت استفاده از ظرفیت های دانشگاه برای راه اندازی مراکز رشد، وجود ‌پایان نامه های محصول محور و مسئله اشتغال و کارآفرینی، دانشکده می بایست به اعتماد دانشگاه در خصوص اهمیت راه اندازی این مراکز به خوبی پاسخ دهد.

در ادامه دکتر فریدی مجیدی، معاون پژوهشی دانشکده،‌ ضمن معرفی اهم فعالیت های این معاونت در خصوص برنامه های دانشکده برای رسیدن به اهداف، تشکیل هسته های فناور دانشجویان،‌ چگونگی عملکرد مراکز رشد و پارک های فناوری، و همچنین مسئله-محور بودن اقدامات دانشکده توضیحاتی ارائه نمود.

در ادامه دکتر منظم ضمن اعلام رضایت از عملکرد دانشکده فناوری های نوین پزشکی گفت: این دانشکده زیرساخت های مناسبی دارد و رسیدن به اهداف دانشگاه های نسل سوم می تواند از همین دانشکده شروع شود. وی اضافه نمود: امید است با همکاری بیشتر معاونت های مختلف، هم در سطح دانشگاه و هم در سطح دانشکده، بتوان با سرعت بیشتری این مراکز را راه اندازی نمود.

در ادامه دکتر صحراییان نیز تاکید کرد که مقطع کنونی برای دانشکده فناوری های نوین یک فرصت طلایی است و دانشگاه نیز در حد توان از اقدامات این دانشکده حمایت می کند. وی با اشاره به مسئله تحریم ها، تاکید کرد که خلق ثروت به یک ضرورت برای دانشگاه تبدیل شده است،‌ و می بایست از این فرصت استفاده نمود. وی همچنین گفت: اعضای هیئت علمی می بایست به سمت فناور شدن حرکت کنند،‌ و البته از آنجائیکه این پتانسیل در این دانشکده وجود دارد، شناسایی توانایی های اعضای هیئت علمی این دانشکده می تواند فرصت ایجاد همکاری های بیشتر، و همچنین جذب طرح ها و نیازهای پژوهشی را فراهم سازد.

در ادامه دکتر عبدالهی تاکید کرد که اقدامات این دانشکده می بایست بیشتر به نمایش گذاشته شود، و به نظر می رسد نسل جدید دانشجویان نیز به طرح های فناورانه بسیار علاقمند باشند.

در ادامه دکتر حسن پور نیز با ابراز خرسندی از فناور بودن عملکرد رییس دانشکده،‌ گفت: تراز دانشکده فناوری های نوین در حوزه فناوری با دانشگاه های معتبر ایران برابر است، و این دستآورد مهمی محسوب می شود.

در ادامه دکتر آی،‌ معاون آموزشی دانشکده، نیز بر اهمیت کریدور فناوری به عنوان حلقه اتصال تمامی اجزای فناور دانشگاه تاکید کرد. در پایان نیز اعضای این جلسه از مکان جدید راه اندازی مرکز رشد دانشکده فناوری های نوین بازدید کردند، و فاز اول این مرکز در ساختمان شماره دو دانشکده افتتاح شد.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.