بازدید دکتر کوولیک از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه و دانشکده

بازدید دکتر کوولیک از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه و دانشکده

دکتر کوولیک نماینده دانشگاه ایندیانا و دکتر نكوفر مدير روابط بين‌الملل، اعتباربخشي و رتبه‌بندي معاونت بين‌الملل دانشگاه، از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه و  دانشکده فناوری های نوین پزشکی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده فناوری های نوین پزشکی، در این بازدید دکتر احمدیان رئیس دانشکده در مورد امکانات موجود در آزمایشگاه و خدمات قابل ارائه در آن به ارائه نکاتی پرداخت. هم چنین ایشان هدف از این بازدید را بررسی زمینه های همکاری بین المللی بین آزمایشگاه جامع با سایر موسسات خارجی و داخلی بیان کرد. در ادامه دکتر قنبری معاون آموزشی دانشکده فناوری های نوین پزشکی ضمن بیان توانمندی های این دانشکده و رشته های موجود در آن، بر تمایل این دانشکده نسبت به گسترش همکاری های علمی و تحقیقاتی با سایر مراکز و موسسات خارجی، تاکیدکرد. 

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.