برگزاری مراسم افطاری اساتید و دانشجویان گروه علوم اعصاب

برگزاری مراسم افطاری اساتید و دانشجویان گروه علوم اعصاب

به گزارش روابط عمومی دانشکده این مراسم روز شنبه مورخ 98/2/28 که به همت اعضای هیئت علمی گروه علوم اعصاب در هتل اسپیناس برگزار گردید، دانشجویان ورودی های مختلف گروه های آموزشی علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد دانشکده فناوری های نوین حضور داشتند.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.