بازدید دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران از آزمایشگاه های دانشکده

بازدید دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران از آزمایشگاه های دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده روز چهارشنبه 4 تیر 98 دانشجویان رشته مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران از آزمایشگاه های دانشکده بازدید کردند. این بازدید به منظور آشنایی با امکانات و تجهیزات آزمایشگاه جهت استفاده در پایان نامه های این دانشجویان صورت گرفت. در این بازدید پرسنل آزمایشگاه در خصوص کاکرد هر دستگاه در هر آزمایشگاه توضیحاتی ارائه دادند و دانشجویان سوالات خود را مطرح کردند.

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.